دکتر مطهره افشارنیا

کارشناس زنان و زایمان و نازایی

دکتر مطهره افشارنیا http://drdr.ir/doctor/13559/دکتر-مطهره-افشارنیا/ http://drdr.ir/doctor/13559/دکتر-مطهره-افشارنیا/ م-19686 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
اطلاعات مطب دکتر مطهره افشارنیا
پزشکان مرتبط