عاطفه شجاعی

کارشناس زنان و زایمان و نازایی

عاطفه شجاعی http://drdr.ir/doctor/13560/دکتر-عاطفه-شجاعی/ http://drdr.ir/doctor/13560/دکتر-عاطفه-شجاعی/ م-29984 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط عاطفه شجاعی ویزیت شده اید؟
اطلاعات عاطفه شجاعی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب