مهدیه ابوئی مهریزی

کارشناس زنان و زایمان و نازایی

مهدیه ابوئی مهریزی http://drdr.ir/doctor/13563/دکتر-مهدیه-ابوئی-مهریزی/ http://drdr.ir/doctor/13563/دکتر-مهدیه-ابوئی-مهریزی/ م-23311 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط مهدیه ابوئی مهریزی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مهدیه ابوئی مهریزی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب