زهرا زارع بیدکی

کارشناس زنان و زایمان و نازایی

زهرا زارع بیدکی http://drdr.ir/doctor/13565/دکتر-زهرا-زارع-بیدکی/ http://drdr.ir/doctor/13565/دکتر-زهرا-زارع-بیدکی/ م-30960 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط زهرا زارع بیدکی ویزیت شده اید؟
اطلاعات زهرا زارع بیدکی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب