فاطمه زارع زاده مهریزی

کارشناس زنان و زایمان و نازایی

فاطمه زارع زاده مهریزی http://drdr.ir/doctor/13566/دکتر-فاطمه-زارع-زاده-مهریزی/ http://drdr.ir/doctor/13566/دکتر-فاطمه-زارع-زاده-مهریزی/ م-29120 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط فاطمه زارع زاده مهریزی ویزیت شده اید؟
اطلاعات فاطمه زارع زاده مهریزی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب