دکتر فاطمه صادقی رکن آبادی

کارشناس زنان و زایمان و نازایی

دکتر فاطمه صادقی رکن آبادی http://drdr.ir/doctor/13572/دکتر-فاطمه-صادقی-رکن-آبادی/ http://drdr.ir/doctor/13572/دکتر-فاطمه-صادقی-رکن-آبادی/ م-25040 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
اطلاعات مطب دکتر فاطمه صادقی رکن آبادی
پزشکان مرتبط