اعظم عضنفریان میبدی

کارشناس زنان و زایمان و نازایی

اعظم عضنفریان میبدی http://drdr.ir/doctor/13574/دکتر-اعظم-عضنفریان-میبدی/ http://drdr.ir/doctor/13574/دکتر-اعظم-عضنفریان-میبدی/ م-29192 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط اعظم عضنفریان میبدی ویزیت شده اید؟
اطلاعات اعظم عضنفریان میبدی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب