محبوبه فلاح مهرجردی

کارشناس زنان و زایمان و نازایی

محبوبه فلاح مهرجردی http://drdr.ir/doctor/13575/دکتر-محبوبه-فلاح-مهرجردی/ http://drdr.ir/doctor/13575/دکتر-محبوبه-فلاح-مهرجردی/ م-31390 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط محبوبه فلاح مهرجردی ویزیت شده اید؟
اطلاعات محبوبه فلاح مهرجردی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب