سلما امیری

کارشناس زنان و زایمان و نازایی

سلما امیری http://drdr.ir/doctor/13577/دکتر-سلما-امیری/ http://drdr.ir/doctor/13577/دکتر-سلما-امیری/ م-23021 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط سلما امیری ویزیت شده اید؟
اطلاعات سلما امیری
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب