سمانه بابائی

کارشناس زنان و زایمان و نازایی

سمانه بابائی http://drdr.ir/doctor/13582/دکتر-سمانه-بابائی/ http://drdr.ir/doctor/13582/دکتر-سمانه-بابائی/ م-30163 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط سمانه بابائی ویزیت شده اید؟
اطلاعات سمانه بابائی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب