دکتر صفیه ده شیری

کارشناس مامایی

دکتر صفیه ده شیری http://drdr.ir/doctor/13595/دکتر-صفیه-ده-شیری/ http://drdr.ir/doctor/13595/دکتر-صفیه-ده-شیری/ م-10092 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد چهارراه مهدیه، بیمارستان مادر
اطلاعات مطب دکتر صفیه ده شیری

آدرس مطب دکتر صفیه ده شیری

یزد - چهارراه مهدیه، بیمارستان مادر
تلفن مرکز
0353666045
پزشکان مرتبط