سیده مطهره رکن الساداتی عز آبادی

کارشناس زنان و زایمان و نازایی

سیده مطهره رکن الساداتی عز آبادی http://drdr.ir/doctor/13604/دکتر-سیده-مطهره-رکن-الساداتی-عز-آبادی/ http://drdr.ir/doctor/13604/دکتر-سیده-مطهره-رکن-الساداتی-عز-آبادی/ م-31332 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط سیده مطهره رکن الساداتی عز آبادی ویزیت شده اید؟
اطلاعات سیده مطهره رکن الساداتی عز آبادی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب