فاطمه سلطانی گردفرامرزی

کارشناس زنان و زایمان و نازایی

فاطمه سلطانی گردفرامرزی http://drdr.ir/doctor/13609/دکتر-فاطمه-سلطانی-گردفرامرزی/ http://drdr.ir/doctor/13609/دکتر-فاطمه-سلطانی-گردفرامرزی/ م-21321 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط فاطمه سلطانی گردفرامرزی ویزیت شده اید؟
اطلاعات فاطمه سلطانی گردفرامرزی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب