دکتر سمیه طایفی نصرآبادی

زنان و زایمان و نازایی

دکتر سمیه طایفی نصرآبادی http://drdr.ir/doctor/13613/دکتر-سمیه-طایفی-نصرآبادی/ http://drdr.ir/doctor/13613/دکتر-سمیه-طایفی-نصرآبادی/ م-28446 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
اطلاعات مطب دکتر سمیه طایفی نصرآبادی
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
پزشکان مرتبط