فرزانه قاسمی

کارشناس زنان و زایمان و نازایی

فرزانه قاسمی http://drdr.ir/doctor/13621/دکتر-فرزانه-قاسمی/ http://drdr.ir/doctor/13621/دکتر-فرزانه-قاسمی/ م-29224 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط فرزانه قاسمی ویزیت شده اید؟
اطلاعات فرزانه قاسمی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب