مطهره مسعودی

کارشناس زنان و زایمان و نازایی

مطهره مسعودی http://drdr.ir/doctor/13628/دکتر-مطهره-مسعودی/ http://drdr.ir/doctor/13628/دکتر-مطهره-مسعودی/ م-31644 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط مطهره مسعودی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطهره مسعودی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب