دکتر زهره طباطبایی

دکتر زهره طباطبایی

ارتودنسی

دکتر زهره طباطبایی http://drdr.ir/doctor/13637/دکتر-زهره-طباطبایی/ http://drdr.ir/doctor/13637/دکتر-زهره-طباطبایی/ 96236 http://drdr.ir/images/site/دکتر-زهره-طباطبایی-13637.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-زهره-طباطبایی-13637.jpg 03538268317 0
یزد یزد میدان اطلسی، تیمسار فلاحی، جنب ازمایشگاه کسری، بن بست چهارم
اطلاعات مطب دکتر زهره طباطبایی

آدرس مطب دکتر زهره طباطبایی

یزد - میدان اطلسی، تیمسار فلاحی، جنب ازمایشگاه کسری، بن بست چهارم
تلفن نوبت دهی
03538268317
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
پزشکان مرتبط