دکتر جلیل مدرسی

متخصص جراحی و درمان ریشه دندان - دانشیار دانشگاه

دکتر جلیل مدرسی http://drdr.ir/doctor/13638/دکتر-جلیل-مدرسی/ http://drdr.ir/doctor/13638/دکتر-جلیل-مدرسی/ 34542 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
یزد یزد بلوار طالقانی جنب بانک صادرات - کوچه قدس
اطلاعات مطب دکتر جلیل مدرسی

آدرس مطب دکتر جلیل مدرسی

یزد - بلوار طالقانی جنب بانک صادرات - کوچه قدس
تلفن مرکز
03537251695 - 03537250695
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط