دکتر محمدعلی پوردهقان اردکان

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر محمدعلی پوردهقان اردکان http://drdr.ir/doctor/13640/دکتر-محمدعلی-پوردهقان-اردکان/ http://drdr.ir/doctor/13640/دکتر-محمدعلی-پوردهقان-اردکان/ 65439 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر محمدعلی پوردهقان اردکان ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر محمدعلی پوردهقان اردکان
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب