دکتر پریسا عسکرزاده

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر پریسا عسکرزاده http://drdr.ir/doctor/13641/دکتر-پریسا-عسکرزاده/ http://drdr.ir/doctor/13641/دکتر-پریسا-عسکرزاده/ 81394 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد بلوار طالقانی آزمایشگاه مرکزی
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر پریسا عسکرزاده ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر پریسا عسکرزاده
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر پریسا عسکرزاده

یزد - بلوار طالقانی آزمایشگاه مرکزی