دکتر فاطمه سررشته دار یزدی

آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر فاطمه سررشته دار یزدی http://drdr.ir/doctor/13642/دکتر-فاطمه-سررشته-دار-یزدی/ http://drdr.ir/doctor/13642/دکتر-فاطمه-سررشته-دار-یزدی/ 90638 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد بیمارستان فاطمه الزهرا بخش آزمایشگاه
اطلاعات مطب دکتر فاطمه سررشته دار یزدی

آدرس مطب دکتر فاطمه سررشته دار یزدی

یزد - بیمارستان فاطمه الزهرا بخش آزمایشگاه
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط