دکتر فاطمه سررشته دار یزدی

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر فاطمه سررشته دار یزدی http://drdr.ir/doctor/13642/دکتر-فاطمه-سررشته-دار-یزدی/ http://drdr.ir/doctor/13642/دکتر-فاطمه-سررشته-دار-یزدی/ 90638 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 03536293666 0
یزد یزد خیابان کاشانی، کوچه پاساژ آزادی، آزمایشگاه نور
اطلاعات مطب دکتر فاطمه سررشته دار یزدی

آدرس مطب دکتر فاطمه سررشته دار یزدی

یزد - خیابان کاشانی، کوچه پاساژ آزادی، آزمایشگاه نور
تلفن مرکز
03536293667
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط