دکتر زهرا اعیان

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر زهرا اعیان http://drdr.ir/doctor/13644/دکتر-زهرا-اعیان/ http://drdr.ir/doctor/13644/دکتر-زهرا-اعیان/ 81050 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر زهرا اعیان ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر زهرا اعیان
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب