دکتر لیلا دهقان

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر لیلا دهقان http://drdr.ir/doctor/13647/دکتر-لیلا-دهقان/ http://drdr.ir/doctor/13647/دکتر-لیلا-دهقان/ 81008 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر لیلا دهقان ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر لیلا دهقان
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب