دکتر عاطفه چاوش زاده تفتی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

دکتر عاطفه چاوش زاده تفتی http://drdr.ir/doctor/13650/دکتر-عاطفه-چاوش-زاده-تفتی/ http://drdr.ir/doctor/13650/دکتر-عاطفه-چاوش-زاده-تفتی/ 102441 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
تهران تهران اشرفی اصفهانی جنب گلستان 14 کلینیک شبانه روزی بهراد
اطلاعات مطب دکتر عاطفه چاوش زاده تفتی

آدرس مطب دکتر عاطفه چاوش زاده تفتی

تهران - اشرفی اصفهانی جنب گلستان 14 کلینیک شبانه روزی بهراد
تلفن مرکز
02144011405
پزشکان مرتبط