دکتر پوران فرهی فرد

فوق تخصص بیماری های استخوان و مفاصل (روماتولوژی)

دکتر پوران فرهی فرد http://drdr.ir/doctor/13660/دکتر-پوران-فرهی-فرد/ http://drdr.ir/doctor/13660/دکتر-پوران-فرهی-فرد/ 46728 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد میدان شهید فهمیده (فلکه وحدت) - به طرف میبد - اولین کوچه سمت راست
اطلاعات مطب دکتر پوران فرهی فرد
55 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر پوران فرهی فرد

اردکان - میدان شهید فهمیده (فلکه وحدت) - به طرف میبد - اولین کوچه سمت راست
تلفن مرکز
03532240066
پزشکان مرتبط