دکتر مجید نصیری

متخصص داخلی

دکتر مجید نصیری http://drdr.ir/doctor/13661/دکتر-مجید-نصیری/ http://drdr.ir/doctor/13661/دکتر-مجید-نصیری/ 74793 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر مجید نصیری ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر مجید نصیری
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب