دکتر طاهره دبستانی تفتی

دکتر طاهره دبستانی تفتی

متخصص داخلی

دکتر طاهره دبستانی تفتی http://drdr.ir/doctor/13662/دکتر-طاهره-دبستانی-تفتی/ http://drdr.ir/doctor/13662/دکتر-طاهره-دبستانی-تفتی/ 55253 http://drdr.ir/images/site/دکتر-طاهره-دبستانی-تفتی-13662.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-طاهره-دبستانی-تفتی-13662.jpg 0
یزد یزد خیابان ساحلی، طبقه فوقانی داروخانه دکتر محمودی
اطلاعات مطب دکتر طاهره دبستانی تفتی
50 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر طاهره دبستانی تفتی

تفت - خیابان ساحلی، طبقه فوقانی داروخانه دکتر محمودی
تلفن مرکز
03537261552
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط