دکتر جلال نبی میبدی

متخصص داخلی

دکتر جلال نبی میبدی http://drdr.ir/doctor/13664/دکتر-جلال-نبی-میبدی/ http://drdr.ir/doctor/13664/دکتر-جلال-نبی-میبدی/ 34672 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد بیمارستان جعفر میبدی
پزشکان مرتبط
اطلاعات مطب دکتر جلال نبی میبدی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر جلال نبی میبدی

میبد - بیمارستان جعفر میبدی