دکتر سیدمحمدکاظم  حاجی میرزاده

دکتر سیدمحمدکاظم حاجی میرزاده

متخصص داخلی

دکتر سیدمحمدکاظم حاجی میرزاده http://drdr.ir/doctor/13665/دکتر-سیدمحمدکاظم-حاجی-میرزاده/ http://drdr.ir/doctor/13665/دکتر-سیدمحمدکاظم-حاجی-میرزاده/ 26571 http://drdr.ir/images/site/دکتر-سیدمحمدکاظم-حاجی-میرزاده-13665.JPG http://drdr.ir/images/site/دکتر-سیدمحمدکاظم-حاجی-میرزاده-13665.JPG 0
یزد یزد بلوار 22 بهمن روبروی چرخ گردون کوچه بهار
اطلاعات مطب دکتر سیدمحمدکاظم حاجی میرزاده

آدرس مطب دکتر سیدمحمدکاظم حاجی میرزاده

یزد - بلوار 22 بهمن روبروی چرخ گردون کوچه بهار
تلفن مرکز
03535225220
پزشکان مرتبط