دکتر رزیتا غیلیان

متخصص داخلی

دکتر رزیتا غیلیان http://drdr.ir/doctor/13669/دکتر-رزیتا-غیلیان/ http://drdr.ir/doctor/13669/دکتر-رزیتا-غیلیان/ 54516 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد صفائیه - میدان ابوذر - سازمان انتقال خون
اطلاعات مطب دکتر رزیتا غیلیان

آدرس مطب دکتر رزیتا غیلیان

یزد - صفائیه - میدان ابوذر - سازمان انتقال خون
تلفن مرکز
03538247427
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط