دکتر احمد صنعتی

دکتر احمد صنعتی

متخصص داخلی

دکتر احمد صنعتی http://drdr.ir/doctor/13670/دکتر-احمد-صنعتی/ http://drdr.ir/doctor/13670/دکتر-احمد-صنعتی/ 17535 http://drdr.ir/images/site/دکتر-احمد-صنعتی-13670.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-احمد-صنعتی-13670.jpg 0
یزد یزد خیابان کاشانی کوچه ولی عصر
اطلاعات مطب دکتر احمد صنعتی

آدرس مطب دکتر احمد صنعتی

یزد - خیابان کاشانی کوچه ولی عصر
تلفن مرکز
03536248575
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط