دکتر شهین حاجی قاسمعلیان

متخصص داخلی

دکتر شهین حاجی قاسمعلیان http://drdr.ir/doctor/13672/دکتر-شهین-حاجی-قاسمعلیان/ http://drdr.ir/doctor/13672/دکتر-شهین-حاجی-قاسمعلیان/ 81110 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
اطلاعات مطب دکتر شهین حاجی قاسمعلیان
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب