دکتر حمیدرضا حداد

فوق تخصص ریه

دکتر حمیدرضا حداد http://drdr.ir/doctor/13673/دکتر-حمیدرضا-حداد/ http://drdr.ir/doctor/13673/دکتر-حمیدرضا-حداد/ 79780 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
قزوین قزوین خیابان نادر جنوبى، ساختمان پزشکان مهرگان
اطلاعات مطب دکتر حمیدرضا حداد

آدرس مطب دکتر حمیدرضا حداد

قزوین - خیابان نادر جنوبى، ساختمان پزشکان مهرگان
تلفن مرکز
02833220600
پزشکان مرتبط