دکتر آرش رئیسی مهدی آبادی

متخصص داخلی

دکتر آرش رئیسی مهدی آبادی http://drdr.ir/doctor/13675/دکتر-آرش-رئیسی-مهدی-آبادی/ http://drdr.ir/doctor/13675/دکتر-آرش-رئیسی-مهدی-آبادی/ 78126 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر آرش رئیسی مهدی آبادی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر آرش رئیسی مهدی آبادی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب