دکتر ملیحه قدیر

متخصص داخلی

دکتر ملیحه قدیر http://drdr.ir/doctor/13677/دکتر-ملیحه-قدیر/ http://drdr.ir/doctor/13677/دکتر-ملیحه-قدیر/ 120101 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر ملیحه قدیر ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر ملیحه قدیر
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب