دکتر جمشید آیت اللهی

متخصص عفونی و گرمسیری

دکتر جمشید آیت اللهی http://drdr.ir/doctor/13683/دکتر-جمشید-آیت-اللهی/ http://drdr.ir/doctor/13683/دکتر-جمشید-آیت-اللهی/ 25773 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر جمشید آیت اللهی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر جمشید آیت اللهی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب