دکتر رویا دبستانی تفتی

متخصص عفونی و گرمسیری

دکتر رویا دبستانی تفتی http://drdr.ir/doctor/13684/دکتر-رویا-دبستانی-تفتی/ http://drdr.ir/doctor/13684/دکتر-رویا-دبستانی-تفتی/ 41290 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر رویا دبستانی تفتی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر رویا دبستانی تفتی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب