دکتر مجتبی قاسمی ترک آباد

متخصص قلب و عروق

دکتر مجتبی قاسمی ترک آباد http://drdr.ir/doctor/13688/دکتر-مجتبی-قاسمی-ترک-آباد/ http://drdr.ir/doctor/13688/دکتر-مجتبی-قاسمی-ترک-آباد/ 92201 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر مجتبی قاسمی ترک آباد ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر مجتبی قاسمی ترک آباد
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب