دکتر صدیقه حاجی هاشمی

قلب و عروق

دکتر صدیقه حاجی هاشمی http://drdr.ir/doctor/13690/دکتر-صدیقه-حاجی-هاشمی/ http://drdr.ir/doctor/13690/دکتر-صدیقه-حاجی-هاشمی/ 87477 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
اطلاعات مطب دکتر صدیقه حاجی هاشمی
تلفن مرکز
03537266866
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
پزشکان مرتبط