دکتر صدیقه حاجی هاشمی

دکتر صدیقه حاجی هاشمی

متخصص قلب و عروق

دکتر صدیقه حاجی هاشمی http://drdr.ir/doctor/13690/دکتر-صدیقه-حاجی-هاشمی/ http://drdr.ir/doctor/13690/دکتر-صدیقه-حاجی-هاشمی/ 87477 http://drdr.ir/images/site/دکتر-صدیقه-حاجی-هاشمی-13690.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-صدیقه-حاجی-هاشمی-13690.jpg 03536238963 0
یزد یزد خیابان کاشانی، جنب بیمارستان مجیبیان، کوچه قریشی، ساختمان پزشکان ایران، طبقه همکف
اطلاعات مطب دکتر صدیقه حاجی هاشمی
60 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر صدیقه حاجی هاشمی

یزد - خیابان کاشانی، جنب بیمارستان مجیبیان، کوچه قریشی، ساختمان پزشکان ایران، طبقه همکف
تلفن مرکز
03536288008
پزشکان مرتبط