دکتر امیر شیرمحمدی یزدی

متخصص کودکان

دکتر امیر شیرمحمدی یزدی http://drdr.ir/doctor/13694/دکتر-امیر-شیرمحمدی-یزدی/ http://drdr.ir/doctor/13694/دکتر-امیر-شیرمحمدی-یزدی/ 38835 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر امیر شیرمحمدی یزدی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر امیر شیرمحمدی یزدی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب