دکتر سیدجمال عظیمی میبدی

متخصص کودکان

دکتر سیدجمال عظیمی میبدی http://drdr.ir/doctor/13697/دکتر-سیدجمال-عظیمی-میبدی/ http://drdr.ir/doctor/13697/دکتر-سیدجمال-عظیمی-میبدی/ 15857 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد خیابان امام خمینی کوچه برخوردار
اطلاعات مطب دکتر سیدجمال عظیمی میبدی

آدرس مطب دکتر سیدجمال عظیمی میبدی

یزد - خیابان امام خمینی کوچه برخوردار
تلفن مرکز
03536262121
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط