دکتر فرشید فروزنیا

دکتر فرشید فروزنیا

متخصص کودکان

دکتر فرشید فروزنیا http://drdr.ir/doctor/13699/دکتر-فرشید-فروزنیا/ http://drdr.ir/doctor/13699/دکتر-فرشید-فروزنیا/ 60188 http://drdr.ir/images/site/دکتر-فرشید-فروزنیا-13699.JPG http://drdr.ir/images/site/دکتر-فرشید-فروزنیا-13699.JPG 0
یزد یزد بلوار طالقانی - کوچه شهید زمانی - پلاک 99
اطلاعات مطب دکتر فرشید فروزنیا

آدرس مطب دکتر فرشید فروزنیا

یزد - بلوار طالقانی - کوچه شهید زمانی - پلاک 99
تلفن مرکز
03537262545
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط