دکتر عبدالحسین فاطمی

متخصص کودکان

دکتر عبدالحسین فاطمی http://drdr.ir/doctor/13702/دکتر-عبدالحسین-فاطمی/ http://drdr.ir/doctor/13702/دکتر-عبدالحسین-فاطمی/ 41389 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد شهرک دانشگاه خیابان جنوب شرقی پلاک 72
اطلاعات مطب دکتر عبدالحسین فاطمی

آدرس مطب دکتر عبدالحسین فاطمی

یزد - شهرک دانشگاه خیابان جنوب شرقی پلاک 72
پزشکان مرتبط