دکتر هادی منتظر لطف الهی

متخصص کودکان

دکتر هادی منتظر لطف الهی http://drdr.ir/doctor/13707/دکتر-هادی-منتظر-لطف-الهی/ http://drdr.ir/doctor/13707/دکتر-هادی-منتظر-لطف-الهی/ 106467 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
البرز البرز خیابان بهشتی ہ- بین میدان شهدا و چهار راه طالقانی - ساختمان قائم - ط4 - واحد 10
آیا از قبل توسط دکتر هادی منتظر لطف الهی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر هادی منتظر لطف الهی
30 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر هادی منتظر لطف الهی

کرج - خیابان بهشتی ہ- بین میدان شهدا و چهار راه طالقانی - ساختمان قائم - ط4 - واحد 10
پزشکان مرتبط