دکتر محمدرضا حاجی اسماعیلی

متخصص بیهوشی

دکتر محمدرضا حاجی اسماعیلی http://drdr.ir/doctor/13715/دکتر-محمدرضا-حاجی-اسماعیلی/ http://drdr.ir/doctor/13715/دکتر-محمدرضا-حاجی-اسماعیلی/ 81441 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
آیا از قبل توسط دکتر محمدرضا حاجی اسماعیلی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر محمدرضا حاجی اسماعیلی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب
پزشکان مرتبط