دکتر مسعود زنگی

متخصص بیهوشی

دکتر مسعود زنگی http://drdr.ir/doctor/13717/دکتر-مسعود-زنگی/ http://drdr.ir/doctor/13717/دکتر-مسعود-زنگی/ 103021 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
آیا از قبل توسط دکتر مسعود زنگی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر مسعود زنگی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب
پزشکان مرتبط