دکتر مسعود کمالی فرد

متخصص بیهوشی

دکتر مسعود کمالی فرد http://drdr.ir/doctor/13721/دکتر-مسعود-کمالی-فرد/ http://drdr.ir/doctor/13721/دکتر-مسعود-کمالی-فرد/ 86339 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر مسعود کمالی فرد ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر مسعود کمالی فرد
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب