دکتر مجید مازار اتابکی

متخصص بیهوشی

دکتر مجید مازار اتابکی http://drdr.ir/doctor/13722/دکتر-مجید-مازار-اتابکی/ http://drdr.ir/doctor/13722/دکتر-مجید-مازار-اتابکی/ 29824 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر مجید مازار اتابکی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر مجید مازار اتابکی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب