دکتر مسعود شبانی

متخصص پرتودرمانی (رادیوتراپی)

دکتر مسعود شبانی http://drdr.ir/doctor/13726/دکتر-مسعود-شبانی/ http://drdr.ir/doctor/13726/دکتر-مسعود-شبانی/ 102755 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 09132736474 0
یزد یزد خیابان مطهری، مرکز رادیوتراپی انکولوژی شهید رمضان زاده
اطلاعات مطب دکتر مسعود شبانی
50 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب مسعود شبانی

یزد - خیابان مطهری، مرکز رادیوتراپی انکولوژی شهید رمضان زاده
پزشکان مرتبط