دکتر حاجب مرتاض

متخصص جراح عمومی

دکتر حاجب مرتاض http://drdr.ir/doctor/13728/دکتر-حاجب-مرتاض/ http://drdr.ir/doctor/13728/دکتر-حاجب-مرتاض/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد خیابان کاشانی بیمارستان مرتاض
اطلاعات مطب دکتر حاجب مرتاض

آدرس مطب دکتر حاجب مرتاض

یزد - خیابان کاشانی بیمارستان مرتاض
تلفن مرکز
03538248000
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط